• Share This

Göran Häggs sista bok var en "dödsföraktande" biografi över giganten August Strindberg. Annina Rabe läser en värdig avslutning på en kulturgärning präglad av djärvhet och generositet. När Olof Lagercrantz år 1979 gav ut sin berömda biografi över August Strindberg gav den upphov till en häftig kulturdebatt. Biografin uppfattades som kontroversiell av många Strindbergskännare, bland annat för att den hävdade att Strindberg inte var galen under Infernoperioden. Att August Strindberg fortfarande väckte debatt då, 1979, så många år efter sin död, säger inte så lite om hans position i svenskt kulturliv. När jag nu sitter med Göran Häggs sista verk, den postumt utgivna Strindbergbiografin ”Sanningen är...