عکاس معروف تصاویر لخت مردان Vivienne Maricevic می گوید: « 40 سال مشغول معرفی جذابیت های مردانه هستم و هنوز جامعه انسانی با بدن لخت مردان مسئله دارد» او به عنوان یک عکاس و به عنوان یک زن تلاش کرد نشان دهد بدن مردان جذاب و دوست داشتنی است. او حتی به زنان پیشنهاد کرد به خاطر ایمان شان به برابری بین زنان و مردان، به تصاویر بدن مردان به عنوان یک پدیده زیبا، بیشتر بنگرند. ادامه مطلب...

×

به این خبر چه امتیازی میدهید؟

لطفا رای خود را بصورت مثبت یا منفی‌، با کلیک روی یکی‌ از دکمه‌های زیر اعلام کنید  • Share This

عکاسی از زیبایی افسونگر زن عکاسی از زیبایی افسونگر زن عکاسی از زیبایی افسونگر زن عکاسی از زیبایی افسونگر زن عکاسی از زیبایی افسونگر زن عکاسی از زیبایی افسونگر زن...


  • Share This

عکاسی و عکسبرداری هنری است که در واژگان زبان شناسی یا لینگویستیک به آن فتوگرافی می گویند. زیرا که واژه فتوگرافی به نوعی با واژه زبان شناسی یا لینگویستیک از نظر معنایی و محتوایی هم خویش یا هم خویشاوند می باشد. هر دوی این واژگان نه تنها بیان کننده ارتباط انسان با دیگر است بلکه درک و دریافت انسان را از جهان پیرامون نیز دقیق تر و عمیق تر می سازند. گاه مضمون و محتوای درونی یک عکس به مراتب از یک نوشته یا نسک هزار صفحه ای...


عکاسی هنرمندانه از طبیعت و زندگی...